Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych

20 Kwietnia 2016

19 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. W naradzie udział wzięli przedstawiciele kierownictwa OUG w Gliwicach oraz Departamentu Energomechanicznego WUG.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • stanu bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w latach 2014, 2015 oraz w I kwartale 2016 r.,
  • wyników kontroli przeprowadzanych przez OUG w Gliwicach, a zwłaszcza stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie urządzeń dźwignicowych, urządzeń i układów transportu oraz stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej,
  • zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
  • zadań i obowiązków osób dozoru ruchu oraz pracowników,
  • przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2015 r. i I kwartale 2016 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry