Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada doraźna z osobami kierownictwa JSW S.A. KWK (..)

Narada doraźna z osobami kierownictwa JSW S.A. KWK "Jas-Mos"

23 Września 2010
W związku z zaobserwowanym pogarszającym się stanem bezpieczeństwa pracy w zakładzie górniczym JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju, w dniu 22 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się doraźna narada z osobami kierownictwa tej kopalni z udziałem Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Program narady, prowadzonej przez Dyrektora OUG w Rybniku mgr inż. Zbigniewa Schinohla, obejmował m.in.:
  • Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w zakładzie górniczym JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2004–2010 r. – omówił KRZG.
  • Wyniki kontroli doraźnej OUG w Rybniku w kopalni "Jas-Mos", przeprowadzonej w dniach 14–17 września 2010 r. – omówił dyrektor Grzegorz Juzek oraz pracownicy inspekcyjno-techniczni, biorący udział w kontroli.
  • Propozycje działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i jego pracowników oraz odwrócenia niekorzystnego trendu wypadkowości ogólnej i ciężkości wypadków – omówili: KRZG i kierownicy działów ruchu.
Spotkanie zakończyła dyskusja wokół omawianych tematów.
do góry