Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada doraźna z osobami kierownictwa KWK "Rydułtowy-Anna"

Narada doraźna z osobami kierownictwa KWK "Rydułtowy-Anna"

23 Września 2010
W związku z zaobserwowanym pogarszającym się stanem bezpieczeństwa pracy w zakładzie górniczym KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" w Rydułtowach, w dniu 16 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się doraźna narada z osobami kierownictwa tej kopalni, w której udział wziął przedstawiciel Kompanii Węglowej S.A. oraz Dyrektor Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku. Program narady prowadzonej przez Dyrektora OUG w Rybniku mgr inż. Zbigniewa Schinohla, obejmował:
  • Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w zakładzie górniczym KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" w Rydułtowach w latach 2004–2010 r. – przedstawił KRZG.
  • Wyniki kontroli OUG w Rybniku w kopalni "Rydułtowy-Anna", w okresie jw., w tym kontroli doraźnej, przeprowadzonej w dniach 7–10 września 2010 r. – omówił dyrektor Grzegorz Juzek oraz pracownicy inspekcyjno-techniczni, biorący udział w kontroli.
  • Propozycje działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i jego pracowników oraz odwrócenia niekorzystnego trendu wypadkowości ogólnej i ciężkości wypadków – przedstawili: KRZG i kierownicy działów ruchu.
Spotkanie zakończyła dyskusja wokół omawianych tematów.
do góry