Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA"

Spotkanie z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA"

24 Września 2010
W dniu 23 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Urzędu z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA" zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Głównym tematem spotkania był stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem układów transportu. W trakcie spotkania omówione zostały m.in. działania OUG mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w podległych zakładach górniczych. Dyrektor Urzędu przedstawił zagadnienia obejmujące szkolenia osób dozoru ruchu i pracowników zatrudnionych przy eksploatacji układów transportu.

Przedstawiciele ZZ "KADRA" zwrócili uwagę na konieczność podniesienia jakości okresowych szkoleń bhp pracowników zakładów górniczych. Krytycznie ocenili systemy szkoleń wykorzystujące metody samokształcenia z wykorzystaniem internetu.

do góry