Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada podsumowująca stan bezpieczeństwa i higieny pracy (..)

Narada podsumowująca stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego za rok 2022

12 Maja 2023

W czwartek, 11 maja br. w oddziale Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu odbyła się narada podsumowująca stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego za rok 2022.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, przedstawiciele kierownictwa kopalni, komórek organizacyjnych PGE GiEK S.A., a także zaproszeni goście - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele ośrodka medycyny pracy.

Kierownik Działu BHP przedstawił analizę wypadków przy pracy zaistniałych w Oddziale Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w 2022 r., wnioski dotyczące poprawy warunków pracy, wynikające z kontroli stanowisk pracy oraz analizy okoliczności i przyczyn wypadków. Ponadto ocenił podejmowane działania prewencyjne.

Przedstawiciel służby przeciwpożarowej zaprezentował sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa pożarowego za rok 2022 w Oddziale Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, omówił przyczyny powstawania pożarów oraz profilaktykę pożarową.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach podsumował stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wypadków zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych oraz przedstawił dobre praktyki podejmowane na rzecz poprawy warunków pracy w zakładach górniczych we właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, omawiając kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrócił uwagę na staż pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy, rolę służby BHP w zakładach pracy oraz podziękował za podejmowane działania dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w oddziale Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu.

do góry