Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji nadzorowanych zakładów górniczych

12 Maja 2023

W środę, 10 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się okresowe spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji nadzorowanych zakładów górniczych oraz prowadzących działalność określoną w art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, a także z przedstawicielami przedsiębiorców.

Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. w zakładach górniczych, nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry