Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Starostw Powiatowych (..)

Spotkanie z przedstawicielami Starostw Powiatowych województwa pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

5 Kwietnia 2017

We wtorek, 4 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostw Powiatowych województwa pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Tematem obrad były zagadnienia związane z rekultywacją terenu po odkrywkowej eksploatacji, legalnego oraz nielegalnego deponowania odpadów w wyrobiskach oraz możliwości oceny stanu środowiska na tych terenach.

Dyrektor OUG w Gdańsku omówiła zagadnienia związane z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów. Referaty wygłosili również przedstawiciele: Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Referatu Pozwoleń Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Udział w spotkaniu jest realizacją postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry