Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada w KGHM Polska Miedź S.A.

Narada w KGHM Polska Miedź S.A.

28 Marca 2018

We wtorek, 27 marca br. w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, przy współudziale przedstawicieli Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego, z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa ruchu, kierownikami działów energomechanicznych zakładów górniczych oraz z przedstawicielami wiodących firm usługowych. Tematem obrad była bezpieczna eksploatacja urządzeń energomechanicznych w kopalniach rud miedzi oraz całościowa ocena bezpieczeństwa pracy, a także podjęte w ostatnim okresie działania na rzecz jego podniesienia.

W czasie spotkania omówiono główne przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych w latach 2015-2017 w kopalniach rud miedzi, związanych z eksploatacją urządzeń energomechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem „czynnika ludzkiego”. Przedstawiciele przedsiębiorcy oraz zakładów górniczych i firm usługowych przedstawili działania podjęte w ostatnim okresie dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energomechanicznych oraz podczas robót wykonywanych przy ww. urządzeniach. Ponadto, przedstawiono dalsze kierunki i zamierzenia techniczno-organizacyjne mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z eksploatacją urządzeń energomechanicznych oraz metody i sposoby aktywizacji pracowników w aspekcie ich współodpowiedzialności, jako kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem.

do góry