Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej KWK Piast-Ziemowit na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń

5 Kwietnia 2018

W czwartek, 5 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Bieruń, odbyło się 16. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Spotknie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia, Dyrektor KWK Piast - Ziemowit oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK Piast - Ziemowit.

Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto, przedstawiono problematykę dotyczącą rejonu niecek bezodpływowych w dzielnicy Bijasowice wraz z przedstawieniem działań podejmowanych przez kopalnię w celu ograniczenia zagrożenia powodziowego w przedmiotowym rejonie oraz przedstawiono problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2018 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry