Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice

27 Marca 2018

W poniedziałek, 26 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice, prowadzonej przez PGG S.A.  Oddział KWK ROW w Rybniku. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu - Urzędów Miast: Rybnika, Rydułtów, Radlina, Gminy Gaszowice, PGG S.A., PGG S.A. Oddziału KWK ROW Ruchów Rydułtowy i Marcel, SRK S.A. Oddziału KWK Pszów oraz OUG w Rybniku.

Porządek obrad obejmował m.in. omówienie:

  • realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia;
  • zakresu eksploatacji górniczej dokonanej w 2017 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą;
  • usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2017 r.;
  • planowanego zakresu eksploatacji górniczej w 2018 r. wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji.
  • przebiegu procesów likwidacyjnych KWK „Anna” oraz usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2017 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Anna” w Pszowie.

W ramach przeprowadzonej na zakończenie spotkania dyskusji, poruszono m.in. zagadnienia dotyczące występowania wstrząsów wysokoenergetycznych oraz regulacji rzek i potoków.

do góry