Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych (..)

Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

22 Października 2018

W piątek, 19 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. W obradach uczestniczył przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach. Spotkanie prowadził dyrektor OUG w Rybniku.   

Program narady obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 16 lipca 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 12 września 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku zbiorowym (3 wypadki lekkie) zaistniałym w dniu 5 września 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 7 września 2018 r. w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice w Rybniku,
  • pożarze sprężarki zaistniałym w dniu 26 czerwca 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju;
 • przedstawienie stanu zagrożeń w rejonie ściany D-2 w pokładzie 412łg+łd i 412łg w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka;
 • wymagania przepisów dla osób obsługujących i nadzorujących urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, w tym sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku.

 Ponadto omówiono:

 • stan zaawansowania prac związanych z uzyskaniem nowych koncesji,
 • wymagania dotyczące sporządzania planów ruchu i projektów technicznych ścian,
 • izolowanie wyrobisk korkami przeciwwybuchowymi, tryb zgłaszania wypadków, niebezpiecznych zdarzeń i wstrząsów wysokoenergetycznych.
do góry