Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu do spraw analizy warunków (..)

Posiedzenie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych

4 Października 2013

3 października br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanego we wrześniu br. przez Prezesa WUG, Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych.
W trakcie posiedzenia członkom Zespołu została przedstawiona charakterystyka Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu, a także wyniki kontroli WUG przeprowadzonej w tej kopalni w sierpniu br.
Zadaniem Zespołu będzie przeanalizowanie problematyki wentylacyjnej w celu udoskonalenia zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu w ZKWK "Guido" w Zabrzu, w szczególności w zakresie:
- wentylacji wyrobisk,
- ewakuacji osób w przypadku zaistnienia zagrożenia,
- przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczej.
Zespół będzie miał również na celu wypracowanie propozycji założeń do projektów przepisów prawa, dotyczących innych zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w których prowadzona jest działalność turystyczna, lecznicza lub rekreacyjna.
W skład Zespołu zostali powołani przedstawiciele:
- organów nadzoru górniczego,
- jednostek zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,
- przedsiębiorców prowadzących ruch turystyczny,
- świata nauki.
Zespół ma zakończyć prace do 31 marca 2014 r.

do góry