Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

31 Marca 2016

31 marca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udziałprzedstawiciele przedsiębiorców.

Program narady, prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku Piotra Karkulę, obejmował m.in.:

  • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych przez Urząd oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
  • omówienie przyczyn i okoliczności (w tym wniosków na przyszłość) wypadku śmiertelnego zaistniałego 17 grudnia br. w JSW S.A. KWK „Krupiński” oraz niebezpiecznego zdarzenia - zapalenia metanu - zaistniałego 12 marca br. w JSW S.A. KWK „Krupiński”;
  • omówienie procedury rozdzielania kopalń, celem przekazania do SRK, na przykładzie podziału KWK „Rydułtowy-Anna” na kopalnie „Rydułtowy” i „Anna”;
  • uczestnictwo stowarzyszeń/organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w 2015 r. i 2016 r.
do góry