Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych

1 Kwietnia 2016

30 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych, nadzorowanych przez urząd.

W trakcie narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • wypadkowość związaną z lekkomyślnym zachowaniem pracowników oraz powody i motywy wykonywania prac w sposób niebezpieczny;
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, wraz z wnioskami i podjętymi przez Dyrektora OUG w Gliwicach działaniami zmierzającymi do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. i w 2016 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowości stwierdzane w zakresie: obudowy wyrobisk, urządzeń i układów transportu urobku, wciągników i wciągarek z napędem ręcznym.

Ponadto szczególną uwagę zwrócono na:

  • pogarszający się stan bezpieczeństwa w pierwszych 2 miesiącach 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r.,
  • wzrost nieprawidłowości związanych z projektowaniem robót górniczych,
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń oraz skutecznego eliminowania nieprawidłowości związanych z obsługą i eksploatacją przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
  • wykonywanie prac zgodnie z umową i dokumentacją dotyczącą prowadzenia ruchu,
  • egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji środków strzałowych,
  • powiadamianie organu nadzoru górniczego, najpóźniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót strzałowych, o powierzeniu wykonywania tych robót podmiotowi wykonującemu w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego.
do góry