Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wykrycie przypadku nielegalnej eksploatacji w Konarach

Wykrycie przypadku nielegalnej eksploatacji w Konarach

12 Maja 2010
W dniach 26 i 27 kwietnia 2010 r. pracownicy inspekcyjno-techniczni Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę w zakładzie górniczym "Konary", w miejscowości Konary (powiat wołowski). W trakcie ww. kontroli stwierdzono, że nieopodal obszaru górniczego "Konary" znajduje się nielegalne wyrobisko górnicze. Urzędowi nieznana jest osoba prowadząca tę nielegalną eksploatację.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. przeprowadzono wizję na ww. nielegalnym wyrobisku, podczas której ustalono co następuje:
  • nielegalne wyrobisko znajduje się na południe od obszaru górniczego "Konary",
  • eksploatacja prowadzona jest jednym piętrem wydobywczym o wysokości od ok. 4 m na północy do 8 m na południu,
  • skarpy wyrobiska nachylone są pod kątem ok. 80°,
  • w wyrobisku stwierdzono świeże ślady eksploatacji,
  • przy wjeździe do wyrobiska znajduje się nielegalne wysypisko śmieci,
  • oszacowane parametry wyrobiska: długość wyrobiska ok. 56 m, szerokość wyrobiska ok. 22 m, średnia głębokość wyrobiska ok. 7 m,
  • oszacowana ilość wydobytego kruszywa ok. 6 000 m3.
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu powiadomił o powyższym fakcie Starostę Wołowskiego oraz dodatkowo Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Urząd Skarbowy w Wołowie i Prokuraturę Rejonową w Wołowie.

W galerii zamieszczono fotografie wykonane podczas wizji.
do góry