Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

30 Września 2010
W dniu 29 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach oraz Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku.
Program narady obejmował m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w podziemnych zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku, w minionym okresie 2010r.
- przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady oraz podjęte działania profilaktyczne,
- problematykę nadzorowanych kopalń,
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w roku bieżącym.
do góry