Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami firmy RAG Mining Solutions (..)

Spotkanie z przedstawicielami firmy RAG Mining Solutions GmbH z Niemiec

6 Października 2010
Dnia 5 października 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie pracowników inspekcyjno-technicznych nadzoru górniczego z przedstawicielami firmy RAG Mining Solutions GmbH z Niemiec. Firmę RAG Mining Solutions reprezentowali dr Martin Junker, Pan Joachim Heinrich oraz Pani Bożena Szczepanik. Spotkanie prowadził Wiceprezes WUG Pan Wojciech Magiera. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i główni specjaliści departamentów merytorycznych Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy i nadinspektorzy okręgowych urzędów górniczych w Katowicach, Gliwicach i Rybniku.

Przedstawiciele firmy RAG MS przedstawili strukturę i doświadczenia firmy w zakresie projektowania, prowadzenia i zarządzania robotami górniczymi w niemieckich kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych, przewietrzania oraz bezpiecznego stosowania maszyn i urządzeń. Głównym mottem wystąpienia ekspertów niemieckich było zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w kopalniach węgla kamiennego w górnictwie niemieckim i sposób jego finansowania.

W czasie dyskusji po wystąpieniu ekspertów niemieckich przewijały się problemy podobieństwa i różnic w zakresie warunków eksploatacji, doświadczeń i zasad finansowania górnictwa węgla kamiennego w obu krajach oraz możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń.

do góry