Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/O poprawie stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych

O poprawie stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych

30 Września 2010
W dniu 29 września 2010r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie kierownictwa Urzędu z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy nadzorowanych zakładów górniczych. Głównym tematem spotkania były sposoby podniesienia stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem układów transportu.
Dyrektor OUG w Gliwicach zaprezentował całokształt polityki szkoleniowej, stosowanej przez pracowników Urzędu w trakcie szkoleń osób dozoru ruchu i pracowników zakładów górniczych, zatrudnionych przy eksploatacji układów transportu. Zwrócił uwagę na znaczenie działalności oddziałowych społecznych inspektorów pracy dla poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz na konieczność podniesienia ich roli i poziomu akceptacji dla prowadzonych przez nich działań. Poinformował też o, podjętej przez Urząd, inicjatywie udziału pracowników OUG w szkoleniach oddziałowych społecznych inspektorów pracy, organizowanych przez zakłady górnicze.
Z kolei Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy zadeklarowali swoje poparcie dla działań Urzędu, dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych oraz zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia skuteczności działania komisji przedwypadkowych, działających w kopalniach, które mają bardzo istotne znacznie prewencyjne, eliminujące potencjalne zagrożenia wypadkowe.
do góry