Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu

21 Kwietnia 2023

W czwartek 20 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, odbyło się piąte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin: Libiąż, Chrzanów i Babice. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Chrzanowa, Tauron Wydobycie S.A. oraz Burmistrz Libiąża, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Prezes i Wiceprezes Tauron Wydobycie S.A, a także doradca Tauron Wydobycie S.A. ds. ochrony terenów górniczych oraz dyrektor techniczny Zakładu Górniczego Janina.

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi zakres eksploatacji górniczej ZG Janina, dokonanej w okresie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem ZG Janina w Libiążu. Rozmawiano również na temat współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami  gmin Libiąż, Chrzanów i Babice, jak również przekazano informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2023 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry