Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów (..)

Narada z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów górniczych

19 Września 2016

15 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyła się narada z przedsiębiorcami prowadzącymi ruch odkrywkowych zakładów górniczych. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, kierownicy ruchu zakładów górniczych, osoby dozoru ruchu zakładu górniczego oraz zakładowi społeczni inspektorzy pracy. Podczas narady omówiono wybrane wypadki oraz przedstawiono stan bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych do dnia narady. Poddano dyskusji problemy i nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli w zakresie gospodarki środkami strzałowymi i związane z wykonywaniem robót strzałowych. Ponadto zostały poruszone zagadnienia dotyczące nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, w zakresie stosowania maszyn, urządzeń i instalacji w odkrywkowych zakładach górniczych. Podczas posiedzenia omówiono także zasady sporządzania operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny w odniesieniu do wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz tematykę dotyczącą lokalizacji obiektów budowlanych na terenie odkrywkowego zakładu górniczego.

do góry