Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

20 Września 2016

19 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Koszalinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • tryb przekazywania informacji na temat niebezpiecznych uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie zakładów górniczych oraz wypadków związanych z eksploatacją tych urządzeń,
  • tryb porozumiewania się w przypadku przeprowadzania napraw i modernizacji urządzeń i instalacji technicznych eksploatowanych na terenie zakładów górniczych,
  • tryb przekazywania informacji na temat wymagań technicznych dla urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładach górniczych,
  • wypadki i zdarzenia związane z eksploatacją urządzeń technicznych w zakładach górniczych, w tym awarię rurociągu płynu złożowego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno,
  • planowane działania na rok 2017 oraz kompetencje OUG i UDT na obszarach objętych działalnością górniczą.

Spotkanie to było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

do góry