Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów (..)

Narada z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów górniczych

10 Września 2010

8 września br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku zorganizowano naradę z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów górniczych.
Naradzie przewodniczył Dyrektor OUG w Rybniku mgr inż. Zbigniew Schinohl. Program narady obejmował:
1. Założenia, opracowanej przez Wyższy Urząd Górniczy "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w tym zamierzenia w zakresie:
– ograniczenia wypadków spowodowanych "czynnikiem ludzkim",
– ograniczenia skali chorób zawodowych w górnictwie,
– skutecznego egzekwowania przepisów prawa w dziedzinie gospodarowania złożami kopalin,
– ograniczenia zjawiska nielegalnej eksploatacji kopalin.
2. Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych.
3. Gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji.
4. Propozycję ujednolicenia zapisów w punkcie 7 planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, wydobywającego kopalinę pospolitą, sporządzanego w formie uproszczonej, w zakresie opisu typów i rodzajów głównych maszyn i urządzeń urabiających, ładujących oraz zwałujących.
5. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2009 - 2010.
6. Sprawy bieżące i dyskusję.

do góry