Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu (..)

Narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

4 Marca 2022

W czwartek, 3 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych w Lublinie i Warszawie, z inicjatywy kierownictwa Wyższego Urzędu w Katowicach, z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z terenu województw lubelskiego i podlaskiego oraz mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, prowadzących wydobycie kopaliny - kruszywa naturalnego spod lustra wody.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych prowadzących eksploatację kopaliny - kruszywa naturalnego spod lustra wody, w tym przy użyciu refulerów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań właściwej organizacji pracy,
  • stanu bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych, z uwzględnieniem wypadkowości w całym górnictwie oraz obowiązków przedsiębiorców i KRZG w ruchu zakładu górniczego,
  • wybrane wypadki śmiertelne zaistniałe w okresie ostatnich lat w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • wnioski wynikające z wyników kontroli przeprowadzonych przez urzędy górnicze w wymienionych zakładach.

Ponadto, w świetle okoliczności zaistniałych wypadków śmiertelnych w tych zakładach, zwrócono szczególną uwagę na: 

  • konieczność przeanalizowania przez przedsiębiorców stanu organizacji pracy w zakładach górniczych pod kątem zapobiegania w przyszłości wypadkom i niebezpiecznym zdarzeniom, z uwzględnieniem przyczynowości omawianych wypadków oraz wyników kontroli przeprowadzanych przez urzędy górnicze,
  • skuteczniejsze egzekwowanie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
  • właściwe procedowanie i dobór osób, którym przedsiębiorcy powierzają pełnienie obowiązków osób dozoru ruchu.

W spotkaniu, z udziałem wiceprezesa WUG Piotra Wojtacha, oraz dyrektora Departamentu Górnictwa WUG Zbigniewa Rawickiego, wzięli udział  przedsiębiorcy oraz KRZG, prowadzących działalność górniczą na terenie właściwości miejscowej obu urzędów górniczych.

 

do góry