Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami służb BHP zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami służb BHP zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A.

4 Marca 2022

W czwartek 3 marca 2022 br. w Jaworznie przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczyli w spotkaniu roboczym z przedstawicielami służb BHP zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A.

Inicjatorami spotkania, w ramach wymiany dobrych praktyk, byli Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Piotr Wojtacha oraz Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych spółki Roman Gąska.  

Podczas obrad przedstawiciele Departamentu Warunków Pracy WUG omówili:

- stan bezpieczeństwa i higieny pracy, ze wskazaniem głównych przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych Tauron Wydobycia S.A. w Jaworznie w latach 2017-2021 r.;

- wnioski z kontroli działalności służb BHP.

W czasie spotkania dyskutowano także na temat działań jakie powinny być podejmowane w celu przeciwdziałania wypadkom i niebezpiecznym zdarzeniom z udziałem pracowników oraz eliminacji ryzykownych zachowań pracowników.

Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność organizacji podobnych spotkań w przyszłości, których celem jest wyznaczanie wspólnych kierunków działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

do góry