Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

16 Listopada 2023

W środę, 15 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów nadzoru górniczego i ochrony środowiska.

W trakcie obrad wymieniono dotychczasowe doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, głównie dotyczące likwidacji zakładów górniczych, w tym rekultywację wyrobisk górniczych poprzez wypełnianie ich odpadami oraz produktami.

Ponadto omówiono:

  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • kwestie dotyczące informowania o zlikwidowanych zakładach górniczych oraz wyrobiskach w granicach województwa podkarpackiego,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
  • bieżącą działalność nadzorczą i kontrolną w zakresie ochrony środowiska.

Spotkanie było kolejnym, zorganizowanym w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry