Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w OUG w Poznaniu w sprawie poprawy (..)

Spotkanie w OUG w Poznaniu w sprawie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych

14 Października 2010

W dniach 5 i 12 października 2010 r., na zaproszenie Dyrektora OUG w Poznaniu, odbyły się w siedzibie tego Urzędu spotkania z kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite, dotyczące szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa pracy.
Szczególną uwagę poświecono omówieniu stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych przez OUG w Poznaniu zakładach górniczych. Zanalizowano przyczyny, okoliczności i podjęte środki zapobiegawcze w związku z zaistniałymi wypadkami i niebezpiecznymi zdarzeniami.
Jak zawsze w takich przypadkach, szczególną uwagę poświęcono roli tzw. "czynnika ludzkiego" w procesach pracy a zwłaszcza w ruchu zakładów górniczych, gdyż ludzkie błędy i zaniedbania od lat są główną przyczyną wypadków w górnictwie. Dyskusja dotyczyła również problematyki zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych i gospodarki złożami kopalin w procesie eksploatacji. Nie pominięto także konieczności usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas, przeprowadzonych przez pracowników OUG w Poznaniu, kontroli zakładów górniczych.

do góry