Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zmiany przepisów prawa w zakresie wykroczeń górniczych

Zmiany przepisów prawa w zakresie wykroczeń górniczych

4 Czerwca 2012

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 520). Akt ten dostosował jeden z elementów działalności urzędów górniczych do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Nowe rozporządzenie upoważniające wprowadza ponadto możliwość nakładania grzywien także przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Z dniem 31 maja 2012 r. weszło natomiast w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 527). Akt ten także dostosował dotychczasowe przepisy do nowego Prawa geologicznego i górniczego. W rozporządzeniu podwyższono ponadto stawki grzywien za wykroczenia związane ze szkoleniami osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji.

do góry