Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

8 Grudnia 2011
W zakładce stanowiska prawne zamieszczono 6 nowych stanowisk, dotyczących: wykonywania powierzonych czynności w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne i uzyskania statusu zakładu wykonującego roboty geologiczne, odbycia studiów drugiego stopnia a możliwości ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji, wydobywania kopaliny podstawowej, jako kopaliny towarzyszącej, z zastosowaniem środków strzałowych i charakteru prawnego strzelań próbnych, przejęcia niewykorzystanych środków funduszu likwidacji podziemnego zakładu górniczego przez następcę prawnego przedsiębior-cy oraz kosztów korzystania z wód kopalnianych na potrzeby przeróbki kopaliny (przygotowania wydobytej kopaliny do sprzedaży). Aktualnie w zakładce znajdują się 82 stanowiska.

Zakładka ta stanowi przede wszystkim zbiór wyjaśnień treści konkretnych przepisów, bloku przepisów albo konkretnego zagadnienia (problemu), stanowiącego przedmiot regulacji jednego albo kilku aktów normatywnych. Celem zakładki nie jest interpretowanie przepisów prawa, gdyż stanowiska te nie mają mocy wiążącej, ale przybliżenie Zainteresowanym obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z tego stanu konsekwencji.

Za redagowanie zakładki jest odpowiedzialny Departament Prawny.
do góry