Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/O dobrych praktykach w gospodarowaniu złożami kopalin w (..)

O dobrych praktykach w gospodarowaniu złożami kopalin w Lublinie

28 Września 2010

W dniach 23 i 24 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami eksploatującymi kopaliny podstawowe i pospolite metodą odkrywkową na obszarze województw lubelskiego i podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów obu województw. Spotkanie zostało poświęcone w całości promocji dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki złożami kopalin wśród przedsiębiorców górniczych.
Podczas spotkania omówiono stosowanie w praktyce przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w zakresie dotyczącym gospodarowania zasobami złóż, a przede wszystkim przy projektowaniu procesu ich racjonalnej eksploatacji.
Szczególną uwagę poświęcono:
- zagadnieniom ustanawiania obszarów górniczych obejmujących części złóż (dzielenie złóż),
- wymaganiom odnośnie sporządzania planów ruchu zakładów górniczych w zakresie gospodarki złożem,
- prawidłowemu prowadzeniu ewidencji zasobów eksploatowanych złóż kopalin
oraz
- szczegółowym wymaganiom dotyczącym sporządzania operatów ewidencyjnych zasobów złóż kopalin.

do góry