Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu otworowych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu otworowych zakładów górniczych i wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą

29 Września 2010
W dniu 28 września 2010 r. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie szkoleniowe z kierownikami ruchu zakładów górniczych i wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą i zakładu wykonującego roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Podczas szkolenia omówiony został stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą. Omówiono przyczyny oraz okoliczności wypadku śmiertelnego na wiertni Markowola-1 zaistniałego w styczniu br.

W trakcie spotkania przedstawiono prezentacje na temat:

  • wpływu "czynnika ludzkiego" na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne,
  • szkoleń pracowników zakładów w dziedzinie bhp,
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w otworowych zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne.

W podsumowaniu Dyrektor OUG w Warszawie szczególny nacisk położył na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz promowanie dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrócił również uwagę na zagadnienia prowadzenia eksploatacji i robót geologicznych w aspekcie ochrony środowiska.

do góry