Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite

30 Września 2010

W dniu 29 września 2010 r. w siedzibie OUG w Krośnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, któremu przewodniczył Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.
Podczas spotkania:
- omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014",
- dokonano analizy stanu bezpieczeństwa w nadzorowanych zakładach górniczych z uwzględnieniem zaistniałych wypadków i zdarzeń, których przyczyny leżą po stronie czynnika ludzkiego,
- przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu,
- podsumowano sprawowanie nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi w aspekcie bezpiecznej eksploatacji maszyn,
- poruszono zagadnienia związane z obowiązkami przedsiębiorców, w kontekście: gospodarowania zasobami złóż, rekultywacji gruntów i roli w tym zakresie kierowników ruchu i służby mierniczo-geologicznej,
- omówiono zasady bezpieczeństwa przy pracach w pobliżu linii elektroenergetycznych,
- przedstawiono wymagania dotyczące przedkładanych do zatwierdzenia planów ruchu zakładów górniczych i dodatków.
W toku dyskusji omówione zostało m.in. zagadnienie zatrudniania firm obcych przy robotach prowadzonych w ruchu zakładu górniczego. Zwrócono również uwagę na wzrost liczby wypadków z udziałem czynnika ludzkiego, w tym po spożyciu alkoholu.

do góry