Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu (..)

Spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego

29 Października 2021

W czwartek, 28 października br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie pracowników Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego. Omówiono problemy bezpieczeństwa transportu pionowego, transportu poziomego oraz urządzeń technicznych eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych.

Podkreślono rolę i odpowiedzialność rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji górniczych wyciągów szybowych i urządzeń technicznych. Przedstawiono wymagania prawne, organizacyjne i techniczne dotyczące nadawania uprawnień w tym zakresie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie wideokonferencji zapoznano również uczestników z aktualnym stanem bezpieczeństwa w górnictwie, omówiono nieprawidłowości oraz przyczyny zdarzeń i wypadków związanych z ruchem górniczych wyciągów szybowych i układów transportu poziomego.

Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Departamentu GEM.

do góry