Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ograniczenie liczby komisji specjalnych przy WUG

Ograniczenie liczby komisji specjalnych
przy WUG

2 Lipca 2007

Z dniem 1 lipca br. Prezes WUG ograniczył z 10 do 6 liczbę komisji specjalnych do kompleksowego opiniowania stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładów górniczych. Miesiąc wcześniej została zniesiona Komisja do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych. Liczba członków komisji specjalnych zmniejszyła się o blisko połowę. Ograniczenie liczebności ciał opiniodawczo-doradczych Prezesa WUG wynika z konieczności racjonalizacji kosztów oraz zasad funkcjonowania komisji.

W niezmienionym kształcie pozostaje Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie oraz Komisja do spraw Ochrony Powierzchni. Pozostałe 7 komisji zniesiono, powołując w ich miejsce: Komisję do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Wacława Dziurzyńskiego, Komisję do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych pod przewodnictwem dr. inż. Adama Krzyżowskiego oraz Komisję do spraw Zagrożeń Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zakładów Górniczych pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jana Palarskiego.

do góry