Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie

28 Czerwca 2007

W dniu 28 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, będącej organem opiniodawczo-doradczym Prezesa WUG.

Obrady prowadził przewodniczący Komisji prof. dr hab. inż. Józef Dubiński. W trakcie posiedzenia dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG Krzysztof Matuszewski przedstawił ocenę bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2006 r. oraz za 5 miesięcy 2007 r. Ponadto dyrektor Departamentu Górnictwa Wojciech Magiera omówił wyniki prac Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej. Dr Konrad Tausz z Głównego Instytutu Górnictwa przedstawił wyniki badań Instytutu dotyczące struktury demograficznej w firmach usługowych świadczących usługi górnicze dla kopalń węgla kamiennego.

Jednym z punktów obrad było także omówienie przez Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Zdzisława Kulczyckiego problemów związanych z nielegalną eksploatacją kopalin pospolitych.

Komisja sformułowała wnioski w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących wydobycie węgla kamiennego i organów nadzoru górniczego, wskazując kierunki działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w kopalniach węglowych.

do góry