Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ósme posiedzenie komisji w sprawie katastrofy w Ruchu (..)

Ósme posiedzenie komisji w sprawie katastrofy w Ruchu „Wesoła”

23 Czerwca 2016

22 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie, powołanej przez prezesa WUG, Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w rejonie ściany 560 w pokładzie 510, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach. W wyniku katastrofy poszkodowanych zostało łącznie 30 osób. Pięciu górników zmarło, 15 osób odniosło ciężkie obrażenia, 10 zostało lekko rannych.

Porządek obrad obejmował przedstawienie: informacji o stanie atmosfery w rejonie otamowanej ściany 560 - w aspekcie możliwości przeprowadzenia oględzin, wyników badań przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz informacji o sankcjach wobec osób kierownictwa i dozoru kopalni, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Sformułowano także przyczyny zdarzenia oraz wnioski, wynikające z prac Komisji. W trakcie postępowania dochodzeniowego prowadzonego przez prezesa WUG przesłuchano 207 osób, w tym 10 z kierownictwa, 26 z dozoru wyższego i 32 ratowników górniczych. W toku dochodzenia stwierdzono szereg nieprawidłowości, które występowały w KWK „Mysłowice-Wesoła”, Ruch „Wesoła”, i w różnym stopniu przyczyniły się do katastrofalnego zdarzenia. Do najważniejszych należały:

  • brak aktywnej profilaktyki pożarowej w rejonie ściany 560 w okresie od jej uruchomienia do 5 października 2014 r.,
  • prowadzenie robót eksploatacyjnych w ścianie 560 w warunkach występowania pożaru endogenicznego od 5 października 2014 r.,
  • nierozpoczęcie akcji przeciwpożarowej w związku z zaistniałym 5 października 2014 r. pożarem endogenicznym w rejonie zrobów ściany 560,
  • brak bieżącej likwidacji chodnika XIa wsch. za ścianą 560 i utrzymywanie nieprzewietrzanego odcinka tego wyrobiska o długości około 9 metrów, przez co utworzono zbiornik metanu w niezlikwidowanym chodniku XIa wsch. za ścianą 560 poprzez wykonanie zawarcia przy użyciu płótna podsadzkowego i środków chemicznych na linii zawału ściany,
  • niedozwolone ingerowanie we wskazania czujników CO–metrii, co zaniżało rzeczywiste wartości tlenku węgla w punktach pomiarowych, zabudowanych na drogach odprowadzających powietrze ze ściany 560,
  • nieinformowanie pracowników o wzroście zagrożenia pożarowego w rejonie ściany.

W Ruchu „Wesoła”, w przestrzeni otamowanej po katastrofie, ciągle monitorowany i analizowany jest skład atmosfery z wykorzystaniem chromatografu.  Od kwietnia br. występuje wzrost wartości wskaźników pożarowych. Aktualnie nie można określić, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie wizji na miejscu zdarzenia. W związku z tym Komisja postanowiła sporządzić sprawozdanie pomimo nieprzeprowadzenia oględzin miejsca wypadku. Jeżeli w przyszłości będzie możliwość ich dokonania, to Komisja wznowi działalność.

Na podstawie analizy dotychczasowych wyników badań eksperci uznali, że wypadek zbiorowy był spowodowany zapaleniem metanu, którego inicjałem był pożar endogeniczny. Wykluczono hipotezę o wybuchu metanu. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami prezes WUG zastosował następujące sankcje:

- w odniesieniu do 12 osób kierownictwa i dozoru ruchu zakazał wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego,

- w stosunku do 12 osób dozoru ruchu średniego i wyższego skierował do sądu wnioski
o ukaranie,

- nałożył karę pieniężną na kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ponadto zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez siedem osób kierownictwa i dozoru ruchu, których działanie przyczyniło się do sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia na pracowników zatrudnianych w rejonie ściany 560.

do góry