Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem wybranych firm usługowych (..)

Spotkanie z kierownictwem wybranych firm usługowych wykonujących usługi w ruchu podziemnych zakładów górniczych

24 Czerwca 2016

22 czerwca br. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach, z inicjatywy dyrektora SUG, odbyło się spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym firm usługowych wykonujących roboty szybowe w kopalniach głębinowych.

Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa wykonywania w szybach i górniczych wyciągach robót szybowych i prac szczególnie odpowiedzialnych. Omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Przedstawiono wnioski z prowadzonych przez SUG postępowań dotyczących ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w latach 2015 do 2016 przy prowadzeniu robót szybowych i obsłudze wyciągów szybowych oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom. Omówiono zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku. Ponadto przedstawiono nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników SUG podczas kontroli szybów i górniczych wyciągów szybowych.

do góry