Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny

15 Kwietnia 2016

14 kwietnia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny. Komisja została powołana przez prezesa WUG na dwuletnią kadencję. Pracuje w 18-osobowym składzie pod przewodnictwem dr hab. inż. Józefa Kabiesza, prof. GIG. Ma ona charakter ekspercki, a w jej skład wchodzą przedstawiciele wiodących ośrodków naukowo-badawczych, najwyższej klasy specjaliści z różnych dziedzin górnictwa.

Inauguracyjne posiedzenie komisji otworzył wiceprezes WUG Wojciech Magiera, który poinformował, że będzie ona pracowała w innej formule niż gremia opiniodawczo-doradcze powoływane przez prezesa WUG w poprzednich latach. Do jej zadań należy opiniowanie m.in.: stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach wydobywających wszelkie kopaliny inne niż węgiel kamienny (np. sól, rudy miedzi, węgiel brunatny), przewietrzania wyrobisk, nowych lub kompleksowych systemów eksploatacji, wprowadzanie wód technologicznych do górotworu, aktów normatywnych. O jej opinie mogą wnioskować: prezes WUG, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także przedsiębiorcy. Opinie wydawane będą w formie uchwały przyjętej w głosowaniu (można zgłaszać zdanie odrębne).

Podczas posiedzenia wiceprezes WUG Wojciech Magiera wręczył nominacje członkom Komisji. Przedstawiciele kierownictwa Kopalni Soli „Kłodawa” i AGH przedstawili  informacje o aktualnym w tym zakładzie stanie zagrożeń (wodnego, metanowego, siarkowodorowego, wyrzutami gazów i skał) i prowadzonej  profilaktyce oraz planach przedłużenia eksploatacji poza termin ustalony w koncesji (2019 r.).

Komisja podjęła pierwsze uchwały. Pozytywnie zaopiniowała „Wytyczne prowadzenia robót górniczych przy występowaniu zagrożeń gazowych oraz wyrzutami gazów i skał w warunkach KGHM Polska Miedź SA”. Uchwała przyjęta została po szczegółowej i merytorycznej analizie wytycznych przygotowanych przez przedsiębiorcę przy współpracy z OUG we Wrocławiu i WUG. Zaopiniowano także wniosek dotyczący zmian w prowadzeniu eksploatacji KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Lubin”. Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z informacjami o stanie zagrożeń w kopalniach KGHM Polska Miedź SA w latach 2014-2015.

do góry