Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

15 Kwietnia 2016

14 kwietnia br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz z przedstawicielami podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas narady omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Krakowie,
  • przyczyny i okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego w zakładzie górniczym Zabawa II wraz z wnioskami i działaniami podjętymi przez dyrektora Urzędu zmierzającymi do zapobieżenia podobnym wypadkom,
  • zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji górniczych,
  • nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli przeprowadzonych przez OUG w Krakowie w 2015 r. i w 2016 r.

Ponadto uczestników spotkania zapoznano z przyczynami i okolicznościami wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych. Poruszono również problematykę dotyczącą wykonywania robót strzałowych z uwzględnieniem zagadnień związanych z wydawaniem pozwoleń na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych oraz dotyczącą ewidencji środków strzałowych.

do góry