Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju

12 Maja 2022

W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, w czwartek 12 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG Adama Mirka do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

W skład Komisji, kierowanej przez Dyrektora Departamentu Górnictwa WUG Zbigniewa Rawickiego, powołani zostali specjaliści reprezentujący uczelnie techniczne (Akademię Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnikę Śląską w Gliwicach), jednostkę naukowo-badawczą (Główny Instytut Górnictwa), Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A., Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, jak również przedstawiciel przedsiębiorcy - Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., reprezentant załóg górniczych kopalni - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, przedstawiciele organizacji związkowych oraz nadzoru górniczego.

Do zadań Komisji należeć będzie:

  • określenie mechanizmu zaistniałego wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu, który spowodował tąpnięcie oraz wypadek zbiorowy wraz z analizą geomechanicznych i geofizycznych przyczyn jego wystąpienia,
  • analiza zagrożenia metanowego w rejonie w kontekście zaistniałego tąpnięcia,
  • ocena prowadzonej akcji ratowniczej,
  • opinia w zakresie możliwości dalszego bezpiecznego prowadzenia robót w analizowanym rejonie.

W trakcie posiedzenia, zaprezentowany został przebieg zdarzenia oraz przeprowadzonej akcji ratowniczej, jak również wyniki oględzin miejsca zdarzenia, które miały miejsce 5 maja br. w wyrobiskach Ruchu „Zofiówka”. Następnie spośród członków Komisji wydzielone zostały zespoły robocze, do których należeć będzie przygotowanie analiz, ekspertyz i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadań Komisji.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano w czerwcu br.

do góry