Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony (..)

XXII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

12 Maja 2022

W Zawierciu, 10 i 11 maja br., odbyła się XXII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” pod patronatem honorowym Ministra Aktywów Państwowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników. Organizatorami wydarzenia byli: Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczył Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Przybyłych gości powitał prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek. Swoje przemówienie rozpoczął od prośby skierowanej do zebranych o uczczenie minutą ciszy górników, którzy stracili życie w dwóch kwietniowych katastrofach - w kopalni „Pniówek” oraz w kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”. Głos zabrał także wiceminister Piotr Pyzik. Swoje krótkie wystąpienia mieli również współorganizatorzy wydarzenia - dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Stanisław Prusek oraz szef SITG dr inż. Jerzy Markowski.

Ostatnim punktem uroczystej części konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy WUG - UDT. Przed złożeniem podpisu pod dokumentem głos zabrał prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski.

Następnie rozpoczęła się sesja merytoryczna, którą poprowadzili wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król i Piotr Wojtacha. Ponieważ tegoroczna konferencja przypada w roku jubileuszu 100-lecia powołania do życia WUG, wiceprezes Krzysztof Król wygłosił otwierający sesję referat na temat historii kształtowania się systemu polskiego nadzoru górniczego po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości.

Poza oficjalnym programem z apelem o wsparcie wystąpił przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Górniczych Andrzej Sączek z PGG. Fundacja od lat otacza opieką rzeczową i finansową rodziny górników - ofiar wypadków w kopalniach.

Dwudniowa konferencja obfitowała w wiele ciekawych wystąpień i referatów obejmujących tematyką wszystkie rodzaje górnictwa oraz różnorodne zagadnienia i problemy dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym, innowacyjnych szkoleń pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.

W kuluarach toczyły się żywe dyskusje i polemiki. Uczestnicy wymieniali doświadczenia, powstawały inicjatywy współpracy na różnych płaszczyznach, co tylko potwierdzało celowość tego cyklicznego wydarzenia, jakim jest konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”.

do góry