Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i (..)

Pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego zaistniałych w KWK „Pniówek” w Pawłowicach

6 Maja 2022

W piątek, 6 maja br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się pierwsze, organizacyjne posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Komisja pracuje w 22-osobowym składzie pod przewodnictwem Krzysztofa Króla, Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Jej skład tworzą przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akadem Nauk, Głównego Instytutu Górnictwa, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., organizacji związkowych oraz organów nadzoru górniczego.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualną sytuację w rejonie zaistniałego zdarzenia. Ponadto, w ramach Komisji wydzielono specjalne podzespoły specjalistów, które przygotują odpowiednie ekspertyzy:

Zespół 1 - przewodniczący - prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak (współudział: prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski)

„Analiza sposobu przewietrzania, zagrożenia pożarowego, metanowego i zabezpieczeń gazometrycznych w rejonie ściany N-6 w pokładzie 404/4+405/1 na poziomie 1000 m w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach w aspekcie:

  • analizy sieci wentylacyjnej kopalni oraz rejonu ściany N-6,
  • możliwości nagromadzenia metanu w środowisku ściany N-6 z uwzględnieniem prognozowanej metanowości,
  • analizy poziomu zagrożenia pożarowego z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki rejonu ściany N-6,
  • analizy możliwości pochodzenia inicjału do zapalenia i wybuchu metanu w rejonie ściany N-6”;

Zespół 2 - przewodniczący - dr inż. Piotr Buchwald (współudział: Radosław Stach, Stefan Spyra, Jerzy Krótki)

„Przebieg i ocena akcji ratowniczej związanej z wybuchem metanu oraz wypadkiem zbiorowym, zaistniałymi w dniu 20 kwietnia 2022 r. w rejonie ściany N-6 w pokładzie 404/4+405/1 na poziomie 1000 m w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach”;

Zespół 3 - przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński (współudział: Stanisław Trenczek)

„Określenie czasu i warunków bezpiecznego otwarcia i penetracji rejonu ściany N-6 w pokładzie 404/4+405/1 na poziomie 1000 m w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach”;

Zespół 4 - przewodniczący - dr inż. Bogdan Malich (współudział: Stanisław Trenczek)

„Analiza zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego rejonu ściany N-6 w pokładzie 404/4+405/1 na poziomie 1000 m w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, wraz z oceną możliwości udziału pyłu węglowego przy wybuchu metanu w dniu 20 kwietnia 2022 r. lub wybuchach wtórnych”.

W toku prac Komisja skupi się m.in. na aspektach technicznych wypadku. Na koniec Komisja sformułuje wnioski oraz zalecenia zmierzające do uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Ustalono cztery zagadnienia w odniesieniu do rejonu zaistniałego wybuchu metanu i wypadku zbiorowego, nad którymi pracować będą eksperci, które obejmują:

  1. analizę sposobu przewietrzania, zagrożenia pożarowego, metanowego i zabezpieczeń gazometrycznych, m.in. w aspekcie możliwości nagromadzenia metanu w środowisku ściany oraz pochodzenia inicjału do zapalenia i wybuchu metanu;
  2. przebieg i ocenę akcji ratowniczej;
  3. określenie czasu i warunków bezpiecznego otwarcia i penetracji rejonu;
  4. analizę zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego wraz z oceną możliwości udziału pyłu węglowego przy wybuchu metanu lub wybuchach wtórnych.

Po zakończeniu obrad Komisji jej przewodniczący - Krzysztof Król - spotkał się z przedstawicielami mediów.

do góry