Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizja lokalna w kopalni Zofiówka

Wizja lokalna w kopalni Zofiówka

6 Maja 2022

W czwartek, 5 maja br. odbyła się wizja lokalna w miejscu  tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Pod ziemię zjechały 34 osoby, w tym przedstawiciele:

- Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku,

- przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego,

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,

- ekspertów Komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia,

- central związkowych działających w zakładzie górniczym.

Podczas oględzin eksperci oceniali w wyrobiskach zasięg i wielkość skutków, jakie wywołane zostały zaistniałym w dniu 23 kwietnia br. wstrząsem o energii 4x106 J, który spowodował tąpnięcie w chodniku nadścianowym D-4a w pokładzie 412łg+łd i 412łg oraz wydzielenie się metanu do wyrobisk. Oceniano m.in. zniszczenia w wyrobisku, w tym deformacje i uszkodzenia obudowy chodnikowej, zawężenie gabarytów wyrobiska, zniszczenia i przemieszczenia maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie wyrobiska.  Zlokalizowano miejsca znalezienia poszkodowanych - ofiar zdarzenia.

Aby dokonać oględzin, konieczne było zapewnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa, przede wszystkim usprawnienie wentylacji dla zapewnienia właściwych (bezpiecznych) parametrów powietrza kopalnianego.

Pozyskane w trakcie wizji lokalnej dane stanowić będą istotny element prowadzonego przez Dyrektora OUG w Rybniku postępowania dla wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzenia, nadzorowanego przez Prezesa WUG. W trakcie postępowania sprawdzone zostanie również, czy roboty górnicze w tym rejonie prowadzone były zgodnie z dokumentacjami i zasadami sztuki górniczej.

Wyniki oględzin miejsca zdarzenia będą również uwzględnione w pracach Komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia.

do góry