Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zarządem i kierownictwem kopalni L.W. (..)

Spotkanie z zarządem i kierownictwem kopalni L.W. „Bogdanka” S.A.

9 Maja 2022

W piątek, 6 maja br. w Bogdance odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z zarządem i kierownictwem kopalni L.W. „Bogdanka” S.A. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony pracowników - w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób kierownictwa i dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników zakładu górniczego.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w L.W. Bogdanka za rok 2021 oraz stan wypadkowości za 4 miesiące 2022 r. w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz poszczególnych spółek węglowych w tym samym okresie;
  • podjęte oraz planowane do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • stan zagrożeń naturalnych w aktualnie eksploatowanych ścianach i drążonych wyrobiskach przodkowych oraz podjęte działania w celu eliminacji występujących zagrożeń;
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych, w tym niebezpieczne zachowania pracowników;
  • profilaktykę górniczą (monitoring drgań gruntu na powierzchni) stosowaną przez Przedsiębiorcę w celu ochrony powierzchni.
do góry