Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwsze spotkanie ekspertów badających przyczyny (..)

Pierwsze spotkanie ekspertów badających przyczyny wstrząsu w KWK „Wujek” Ruch Śląsk

14 Maja 2015

14 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem wysokoenergetycznym zaistniałym 18 kwietnia 2015 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk  w Rudzie Śląskiej, powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Do zadań Zespołu należy:

  • określenie mechanizmu i epicentrum wstrząsu wysokoenergetycznego zaistniałego w dniu 18 kwietnia 2015 r. w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej oraz przesłanek jego zaistnienia,
  • przygotowanie opinii w zakresie wpływu prowadzonych robót na sejsmiczność w rejonie miejsca zdarzenia oraz możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w tym rejonie.

W skład Zespołu kierowanego przez dyrektora Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG wchodzą specjaliści z zakresu zagrożenia tąpaniami, geofizyki górniczej oraz ochrony powierzchni. 

W pierwszym posiedzeniu Zespołu uczestniczyli również specjaliści z zakresu aerologii górniczej. Dokonano wstępnej analizy dotychczas prowadzonych robót górniczych w pokładzie 409 w Kopalni „Wujek” Ruch Śląsk przede wszystkim w aspekcie dotychczasowej aktywności sejsmicznej i poziomu zagrożenia tąpaniami oraz wpływu tych robót na obiekty infrastruktury powierzchniowej. Ustalono, że na następnym posiedzeniu wybrani specjaliści przedstawią wyniki prac badawczych dotyczących przyczyn zaistnienia wstrząsu oraz możliwości kontynuacji robót górniczych w przedmiotowym pokładzie w kontekście występujących zagrożeń naturalnych przede wszystkim: tąpaniami, metanowego i pożarowego, a także mając na uwadze bezpieczeństwo powszechne związane z użytkowaniem obiektów powierzchniowych.

do góry