Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

14 Maja 2015

13 maja br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym, zagadnień związanych z gospodarowaniem złożami kopalin w procesie eksploatacji, a także nieprawidłowości i zagrożeń przy prowadzeniu robót strzałowych i gospodarki materiałami wybuchowymi oraz zmian w prawie budowlanym. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele firm wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie.

do góry