Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Plenarne posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii (..)

Plenarne posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk w WUG

8 Listopada 2017

W środę, 8 listopada br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się III plenarne posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński, a w obradach uczestniczył m.in. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek – członek Komitetu Górnictwa PAN od maja 2017 r.

Mottem wiodącym posiedzenia był temat „Nauka w obliczu zmian zachodzących w górnictwie”. Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak z AGH w Krakowie wygłosił referat pt. „Ocena funkcjonowania systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych w polskich kopalniach”. Dyrektor Departamentu Górnictwa Zbigniew Rawicki omówił aktualnie obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo geologiczne i górnicze w obszarze dotyczącym rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego. Dominującym aspektem dyskusji na zakończenie obrad była kwestia uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego.

do góry