Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Podziękowania za życzenia barbórkowe

Podziękowania za życzenia barbórkowe

9 Grudnia 2021

Obchody Dnia Górnika, jak co roku, były okazją do składania życzeń pracownikom Urzędów Górniczych.

W życzeniach, które złożył górnikom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda czytamy m.in.:

„Z okazji Barbórki, pięknego górniczego święta, które jest bardzo ważne dla całej naszej narodowej wspólnoty, składam serdeczne życzenia pomyślności wszystkim pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego oraz służb wspierających górników. W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, wyrażam Państwu wielki szacunek i dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków. (…) Z serca życzę Całej Górniczej Braci - górnikom pracującym przy wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego, miedzi i srebra, ropy i gazu, soli kamiennej i wielu innych cennych surowców oraz służbom ratowniczym i nadzorowi górniczemu - bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowia i życiowego powodzenia. Niech szczęście i pomyślność panuje w Państwa rodzinach, niech spełniają się Państwa plany i ambicje, niech przyszłość przyniesie dobre dni."

Z kolei Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowcy Jacek Sasin w liście skierowanym na ręce Prezesa WUG pisze:

„Od pokoleń dzień wspomnienia świętej Barbary jest najważniejszym dniem w roku dla każdego pracownika przemysłu wydobywczego. Barbórka to wyjątkowy moment radości z wykonywanej pacy, pokonanych trudów oraz solidarności względem siebie. Dziś wszyscy Polacy są myślami z tymi, którzy każdego dnia wykonują swoje obowiązki z narażeniem życia. 4 grudnia wspominamy również tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją ofiarną pracę. Nie ma ich wśród nas, odeszli na wieczną szychtę ale pozostaną zawsze w naszych sercach, jako symbol poświęcenia dla drugiego człowieka.

W sposób szczególny kieruję słowa uznania do wszystkich wykonujących swoją pracę w Urzędach Górniczych. Realizują one swoją misję od ponad dziewięćdziesięciu lat zawsze działając w interesie dobra i ochrony pracowników polskich kopalń. Swoją specjalistyczną wiedzą przyczyniacie się Państwo do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach górniczych oraz do ochrony środowiska. Dziś jedyne słowo, które przychodzi na myśl to - dziękuję. Dziękuję za Państwa trud, zaangażowanie poświęcenie. Za odwagę i mądrość. Za pielęgnowanie etosu pracy i życia górnika, kultywowanie wielowiekowej tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. Uroczyste obchody dnia patronki górników to dobry moment, by podziękować Państwa najbliższym. Oni rozumieją ciężar pracy, otaczają opieką, są cierpliwi i mimo strachu, który im towarzyszy każdego dnia, odważni.

Niech uroczystości Barbórkowe będą momentem odpoczynku i radości. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji z pełnienia tej ważnej misji. Życzę również spokoju ducha i rodzinnego szczęścia. Niech święta Barbara, Wasza patronka oraz opiekunka trudnej i niebezpiecznej pracy, nieustannie otacza Was opieką.”

Adresy okolicznościowe z okazji Barbórki 2021 z życzeniami dla pracowników nadzoru górniczego przesłali także Prezesowi WUG m.in.: posłowie na Sejm RP, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prezydenci miast, rektorzy i dziekani wydziałów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele ministerstw, agencji rozwoju, służby zdrowia, związków zawodowych, kopalń, służb ratowniczych, ośrodków naukowo-badawczych, rzecznika praw obywatelskich, a także zakładów i instytucji nie związanych z przemysłem wydobywczym.

Za wszystkie życzenia i gratulacje serdecznie dziękujemy wierząc jednocześnie, że w roku 2022 nic nie przeszkodzi w zorganizowaniu uroczystych obchodów barbórkowych zgodnych z wieloletnią górniczą tradycją.

do góry