Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

9 Grudnia 2021

W czwartek, 9 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego z Okręgowym Inspektorem Pracy. Uczestniczyli w nim pracownicy obydwu instytucji.

Celem spotkania była analiza współpracy w 2021 r. m.in. w zakresie:

  • wymiany doświadczeń i informacji statystycznych,
  • efektywności działań profilaktycznych wynikających z „Wytycznych Ministra Aktywów Państwowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania kopalń w trakcie epidemii SARS-CoV-2” zmierzających do ograniczania rozpowszechniania się wirusa oraz podejmowanych w celach zapobiegawczych przy podejrzeniu lub zdiagnozowaniu wirusa u pracownika,
  • bezpośredniej wymiany doświadczeń na szczeblu pracowników merytorycznych obydwu urzędów,
  • wyników współpracy.

Podczas obrad omówiono również założenia dotyczące współpracy w roku 2022.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry