Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice

26 Listopada 2021

W czwartek, 25 listopada br. odbyło się, w formie wideokonferencji, drugie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice.

Obradom przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Gminy Ornontowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także przedstawiciele kopalń: „Bolesław Śmiały” i „Budryk” oraz wójt Ornontowic.  

Na wstępie omówiono stan realizacji dwóch uchwał podjętych na pierwszym posiedzeniu zespołu. Przedstawiciel Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” przedstawił informację dotyczącą postępu prac związanych z naprawą ul. Orzeskiej i naprawą kanalizacji przy ul. Bujakowskiej. Reprezentant KWK „Budryk” przekazał informacje dotyczące usuwania szkód w budynkach Urzędu Gminy Ornontowice, budynku GKS Gwarek i budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. W dalszej części spotkania przedstawiciele kopalń: „Bolesław Śmiały” i „Budryk” przedstawili przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2021 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2021 r. i I kwartał 2022 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Do wypowiedzi przedstawicieli kopalń dotyczących usuwania szkód górniczych powodowanych działalnością kopalń odniósł się Wójt Gminy Ornontowice wskazując najważniejsze dla gminy obiekty użyteczności publicznej wymagające napraw.      

W trakcie rozmów ustalono, że na następnym spotkaniu kontynuowane będzie omawianie wniosków związanych ze sposobem usuwania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładów górniczych.

do góry