Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A.

16 Kwietnia 2021

W czwartek, 15 kwietnia br., w formie wideokonferencji, odbyło się 7. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Mysłowice, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., oraz kopalń: TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski, PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła i SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I”.

Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie od października 2019 r. do marca 2021 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski i PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Ponadto omówiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Mysłowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w okresie od marca 2021 r. do końca III kwartału 2021 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry